loading....
loading....
TL-011 TL-012 TL-013
TL-015 TL-016 TL-017
TL-018 TL-019 TL-020
TL-021 TL-021
12
 
Tai Lou Metal Industry Co., Ltd.
No.33-4, Pukang Rd., Chushu Tsun, Puyen Hsiang, Changhua Hsien 516, Taiwan.
Tel: +886-4-8650430 Fax: +886-4-8654418        E-Mail: tailou@ms26.hinet.net      website: www.tailou.com.tw