loading....
loading....
TL-101 TL-102 TL-103
TL-104 TL-105
TL-106, TL-107 TL-108
TL-109 TL-110B-1

TL-110B-3

TL-111 TL-113
123456
 
Tai Lou Metal Industry Co., Ltd.
No.33-4, Pukang Rd., Chushu Tsun, Puyen Hsiang, Changhua Hsien 516, Taiwan.
Tel: +886-4-8650430 Fax: +886-4-8654418        E-Mail: tailou@ms26.hinet.net      website: www.tailou.com.tw